Code of Conduct

Simple Cooking Sverige AB Uppförandekod för personuppgifter

Vi på Simple Cooking Sverige AB (Simple Cooking) värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar ett starkt personuppgiftsskydd. I detta dokument beskriver vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs även dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Vi har försökt att göra detta dokument så tydligt och lättläst som möjligt. Vi är helt öppna med våra aktiviteter som berör dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Av denna anledning uppmanar vi dig att kontakta oss om du har några frågor.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som rör en person, både direkt (till exempel ditt namn eller din e-postadress) och indirekt (en cookie som registrerar när du senast besökte vår webbplats).
Behandling är allt som utförs med personuppgifterna, oavsett om det sker automatiskt eller manuellt. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för personuppgifterna vi samlar in?

Simple Cooking Sverige AB, org.nummer: 559106-3010, med adress NÄRKESGATAN 6 BV, Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Eventuella frågor eller önskemål om dina personuppgifter och hur vi använder dem kan ställas till oss, antingen via vårt kontor i Stockholm eller till info@simplecooking.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och för vilka ändamål?

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in baserat på dina inköp eller din användning av våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från andra källor:
1) adresser från offentliga register för att bekräfta att vi har rätt adressuppgifter till dig
2) kreditbetyg från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter?

För att kunna utföra våra tjänster behöver vi ibland samarbeta med externa företag, så kallade ”personuppgiftsbiträden”. För vissa tjänster behöver de tillgång till vissa av dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsterna på ett bra sätt. Dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra anvisningar. Exempel på när vi anlitar sådana företag är:
1) transporter, för att leverera produkter till en viss adress.
2) betalningslösningar (banker och andra betaltjänstföretag).
3) marknadsföring (tryck och distribution, sociala medier eller reklambyråer).
4) IT-tjänster (bolag som sköter våra IT-system och IT-tekniska support).

När dina personuppgifter lämnas ut till personuppgiftsbiträden är det endast för ändamål som överensstämmer med de ändamål för vilka vi samlade in uppgifterna (till exempel för att leverera en försändelse till din adress). Vi har även skriftliga avtal med alla dessa företag för att försäkra oss om att de garanterar säkerheten för de behandlade personuppgifterna och att de förbinder sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav gällande internationell överföring av personuppgifter.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till företag som är fristående personuppgiftsadministratörer, så kallade ”självständigt personuppgiftsansvariga”, vilket innebär att vi inte har kontroll över hur uppgifterna behandlas hos detta företag. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande självständigt personuppgiftsansvariga:
1) statliga myndigheter, när vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som utför frakter (logistikföretag…).
3) Företag som erbjuder betalningsmetoder (kortinlösare, banker och andra betaltjänstföretag).

När vi lämnar ut dina personuppgifter till ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller detta företags integritetspolicy och personuppgiftsbehandling.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter lagras och all behandling utförs inom EU/EES. I vissa fall har vissa företag som är verksamma i EU/EES och uppfyller alla lagkrav rätt att lagra/behandla vissa uppgifter utanför EU/EES. Oberoende av i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Oberoende av i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Mer information om arkivering hittar du under respektive ändamål.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång. Om du vill veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar kan du begära att få tillgång till uppgifterna vi lagrar, deras ändamål, arkiveringsperiod och uppgiftskälla.

Rätt till rättelse. Du kan begära rättning av dina personuppgifter om dessa är felaktiga. Du har även rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära att dina personuppgifter ska raderas.
Obs! Om du kontaktar oss angående rättigheterna som är förknippade med dina personuppgifter kan vi behöva mer information av dig 1) för att försäkra oss om att vi har förstått din begäran och 2) för att kontrollera att du är personen vars personuppgifter berörs av en åtgärd.

Tänk på att vi har rätt att avslå din begäran om det finns lagbestämmelser som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter (till exempel bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också konsumenträttslagar). I sådana fall kommer vi i stället att spärra dina personuppgifter från användning för andra ändamål än det ändamål som hindrar den begärda raderingen.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs inför direktmarknadsföring): Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även analys av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs med direktmarknadsföring som ändamål. Med direktmarknadsföring avses alla former av uppsökande reklamåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsaktiviteter där du som kund aktivt väljer att använda en av våra tjänster eller på annat sätt sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (till exempel produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina Sidor).

Om du invänder mot direktmarknadsföring avbryter vi behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål och avslutar eventuell direktmarknadsföringsåtgärd.

Hur behandlar vi ditt personnummer?

Vi behandlar bara ditt personnummer när detta verkligen är motiverat för ändamålet, nödvändigt för säker identifiering, eller vid andra rimliga skäl. Vi ska alltid minimera användningen av ditt personnummer.

Vad är cookies och hur används dessa?

Cookies är små textfiler som skickas från vår webbserver och lagras på din dator eller mobila enhet.
En del av våra tjänster kräver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna genom att vi kan rikta marknadsföringen till dig. De typer av cookies som vi använder är följande:
1) sessionscookies (tillfälliga cookies som avslutas när du stänger din webbläsare).
2) permanenta cookies (cookies som finns kvar på din dator till dess att du raderar dem)
3) förstapartscookies (cookies som placeras av webbplatsen du besöker).
4) tredjepartscookies (cookies som placeras av en tredje parts webbplats, till exempel Google Analytics som används för att analysera trafik på webbplatsen).

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för hanteringen av cookies. Du kan till exempel blockera alla cookies, acceptera förstapartscookies eller ta bort cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi lagrar bara uppgifterna när det är strikt nödvändigt och vi använder IT-system för att skydda ditt privatliv samt integriteten och tillgången till personuppgifter. Dessa system skyddas genom behörighetsbegränsningar och det är bara personer med legitimt behov som har tillgång till dina uppgifter.

Hur kontaktar du oss enklast vid frågor om uppgiftsskydd?
Vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter och att tillmötesgå dina önskemål om information. Du når oss på info@simplecooking.se